Орлого |Heart Galaxy Culture (Бээжин) ХХК

Орлого

Киноны хөрөнгө оруулалтын орлогыг хэрхэн тооцох вэ?

(1) Киног гаргасны дараа кассаас авсан бүх орлогыг цахим тасалбарын системд бүртгэж, мэдээллийг Хятадын Кино үйлдвэрийн Тусгай сангийн албанд жигд нэгтгэнэ. Тусгай сангийн газрын статистик мэдээллийг талуудын хооронд данс хуваалцах үндэс болгон ашигласан.Юуны өмнө бүх киноны орлогод 3.3 хувийн бизнесийн тусгай албан татвар, 5 хувийн тусгай санг төлнө. Үлдсэн 91.7 хувь нь киноны “тархах” орлогод тооцогджээ.

(2) Бүртгэлд хувааж болох кассанд кино театрууд 57%, China Film Digital 1-3% -ийг түгээх агентлагийн хураамжид үлдээнэ. Үлдсэн 40-42% нь киноны продюсер, дистрибьютерүүдэд очно. Киноны дистрибьютер нь тухайн киноны борлуулагчийн зардлын 5-15 хувийг түгээх агентлагийн хураамж болгон авна. Өөрөөр хэлбэл, түгээх үйлчилгээний 2-6 хувийг түгээх агентлагийн хураамж болгон ашигладаг.

(3) Ихэнх тохиолдолд дистрибьютер нь киноны сурталчилгаа, түгээлтийн төлбөрийг урьдчилан төлдөг бөгөөд энэ тохиолдолд дистрибьютер нь агентлагийн түгээлтийн хураамжийн 12-20% -ийг авах болно. Хэрэв гаргагч баталгаа гаргах, худалдан авах, бүтээгдэхүүний урьдчилгаа төлбөрийг гаргахаар амласан бол зардал гэх мэт илүү өндөр түгээлтийн агентлагийн төлбөр ногдуулна.

(4) Продюсерээс олж авсан орлогын орлогын томъёо нь: 1* (1-0.033-0.05) *40%* (1-0.1) =0.33 бөгөөд энэ нь хэвийн нөхцөлд продюсерийн хувь юм. 100 сая юанийн эцсийн хайрцаг нь 33 сая юанийн орлого олох болно.

Тооцоолох энгийн томъёо байдаг:

Хөрөнгө оруулалтын хувь = (Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ) /(киноны зардал)

Хүлээгдэж буй ашиг = (Бокс оффисын таамаг)*33%*(Хөрөнгө оруулалтын хувь)

 

Жишээлбэл :

Хэрэв 100,000.00 юанийн хөрөнгө оруулалт хийвэл киноны үнэ 100 сая юань, касс нь 1 тэрбум юань болно.

Дараа нь та хамгийн багадаа 330,000.00 юань авах боломжтой.

Доорх шиг:

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ ¥100,000.00
Box Office урьдчилсан мэдээ ¥1,000,000,000.00
Киноны үнэ ¥100,000,000.00

Одоо тооцоол

Хөрөнгө оруулалтын хувь = (Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ) /(киноны зардал)

=100000/100000000=0.1%

Хүлээгдэж буй орлого = (Тайлбарын тооцоо)*33%*(Хөрөнгө оруулалтын хувь)

=1000000000*33%*0.1%=330,000 юань